Prípravky pre výrobu automobilov

Na základe požiadaviek našich zákazníkov dodávame zváracie, lemovacie a montážne prípravky pre automobilový priemysel. Prípravky vyrábame na základe dodanej výrobnej dokumentácie, dodaných 3D modelov alebo vlastnej konštrukcie. Naše dodávky vždy zahrňujú protokol z 3D meracieho prístroja. V prípade požiadavky zákazníka zaisťujeme aj ich inštaláciu a montáž na stavenisku.

 

 

Referencie priami zakaznici

  logo TMS    logo VLD Steelweld    logo ABB    logo FFT    logo KUKA  

logo MATADOR    logo PSA   logo Thiessen Krupp Drauz Nothelfer   logo Chropynska strojirna

Kuka, TMS, FFT, Steelweld, PSA, Matador, ABB, ThiessenKruppDrauzNothelfer, Chropyňská strojírna a.s.

 

Referencie koneční zákazníci

 

logo BMW      logo Fiat     logo Ford    logo Dacia     logo Mercedes-Benz

logo Porsche     Logo Skoda     logo Tata     logo VW     logo Land-Rover

logo Volvo     Logo Audi     logo Seat      logo Opel     logo Citroen

VW, BMW, Škoda, Audi, Volvo, PSA, Mercedes, Opel, Ford, Tata, LandRover, Dacia, Porsche, Fiat