Prípravky pre výrobu vagónov a vlakov

Na základe požiadaviek našich zákazníkov dodávame zváracie prípravky pre výrobu vlakov a vagónov. Prípravky vyrábame predovašetkým na základe našej vlastnej konštrukcie, ale tiež podľa dodanej výrobnej dokumentácie alebo dodaných 3D modelov. Naše dodávky vždy zahrňujú protokol z 3D meracieho prístroja. V prípade požiadavky zákazníka zaisťujeme aj ich inštaláciu a montáž na stavenisku.

 

 

Referencie

logo Alstom    logo Bombardier    logo IGM

 IGM, Alstom, Bombardier

 

Referencie projektov

      DB - Talent 2               SNCF - PH Regio                Sifang China                     DB - Lint

DB - Talent 2; SNCF - PH Regio; Sifang China; DB - Lint