Výrobné plochy

Celková plocha haly 12 000 m²
Výška haly 12 m
Lakovňa 20 m²
Počet žeriavov 11
Nosnosť žeriavov 3,2 - 8 ton
Výška vstupnej brány 4,2 m
   
   
   
Využitie kapacít 100% (prvá smena)
  50% (druhá smena)
  25% (tretia smena)