3D meranie

Skúsený personál je schopný zmerať a ustaviť všetky typy prípravkov.

Meranie 3D

  • klimatizovaná hala pre meranie
  • 3D merací stroj WENZEL CMM RS 1818/CNC
  • 3D merací stroj WENZEL CMM Smart/CNC
  • Laserový merací stroj LEICA LTD 700 s meracou sondou T-Probe