Referencie

 Hodnotenie zo strany zákazníkov

  •  COMAU 6/2013: Excelent
  •  KUKA 2/2012:  Lieferant A
  •  FFT 10/2012: Lieferant A
  •  TMS 9/2009: Lieferant A

Referencie priamych zákazníkov

             
                  
          
          
 
       

 

Referencie konečných zákazníkov

 

     Logo BMW