Stratégia spoločnosti

Základnou stratégiou spoločnosti je v maximálnej miere uspokojovať požiadavky zákazníkov zabezpečením vysokej kvality výroby, 100% dodržiavaním termínov a výhodnými cenovými reláciami. Kvalita práce je založená na zodpovednom osobnom prístupe a odbornej úrovni každého pracovníka spoločnosti.

 

 

Chropyňská strojírna - portfolio