Informácie o duálnom vzdelávaní

Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

 

 

V školskom roku  2021/2022 sme uzatvorili „ Zmluvu o duálnom vzdelávaní „  so Spojenou školou SOŠ v Detve v nasledovných odboroch:

 

4-ročný štúdijný odbor

Kód odboru     Názov odboru štúdia Možnosti uplatnenia absolventa
2411K  Mechanik - nastavovač 
  • Programovanie a obsluha CNC obrábacích strojov,
  • Práca v nákupe a odbyte tovarov
  • Práca v technickej príprave výroby  
  • Riadenie pracovného kolektívu
2697K Mechanik elektrotechnik    
  • Projektovanie,
  • konštrukcia,
  • výroba a montáželektro – pneumatických zariadení do výrobných liniek

 

Praktické vyučovanie sa uskutoční v 1 a 2 ročníku v priestoroch Spojenej školy v Detve a v 

3 a 4 ročníku vo výrobných priestoroch Slavie PS.

 

Štúdium absolvent ukončí:  maturitným vysvedčením a výučným listom

 

3-ročný štúdijný odbor

Kód odboru

Názov odboru štúdia Možnosti uplatnenia absolventa
2433H  Obrábač kovov Obsluha klasických a CNC obrábacích strojov

 

Praktické vyučovanie sa uskutoční v 1 ročníku v priestoroch Spojenej školy v Detve a v 2 a 3 ročníku vo výrobných priestoroch Slavie PS.

 Štúdium absolvent ukončí:   vysvedčením o záverečnej skúške a výučným listom

 

Teoretické vyučovanie bude poskytnuté v Spojenej škole v Detve


 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka

 

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:

 

Podnikové štipendium pre jednotlivé ročníky štúdia:

 

1. ročník   40 €/mesačne

2. ročník   60 €/mesačne

3. ročník   80 €/mesačne

4. ročník 120 €/mesačne

 

 

Odmena za produktívnu prácu pre jednotlivé ročníky štúdia:

 

2. ročník   50% minimalnej hodinovej mzdy

3. ročník   55% minimalnej hodinovej mzdy

4. ročník   60% minimalnej hodinovej mzdy

 

Poskytnuté finančné zabezpečenie je upravené interným predpisom zamestnávateľa.

 

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:

 

-          osobné ochranné pracovné prostriedky

-          stravovania u zamestnávateľa, za rovnakých podmienok ako u zamestnancov

-          preplatenie cestovných výdavkov na praktické vyučovanie

 

 

 

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom

 

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

 

-          pohovoru s uchádzačom v prítomnosti zákonného zástupcu

-          hodnotenia študijných výsledkov za  7 až 9 ročník – predložiť kópie vysvedčení

-          jednoduchý test manuálnej zručnosti

-          školské a mimoškolské technické aktivity výhodou

 

 

Nezáväzná prihláška do programu duálneho vzdelávania na stiahnutie TU

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle:

 + 421 455203206, 0905 724 123,  alebo E-mail: kovacikovao@slaviaps.sk golianj@slaviaps.sk